کتاب‌مقدس چیست؟

کتاب مقدس اشاره به مجموعهٔ کتاب‌های مقدس مسیحیان دارد.

واژه “کتاب مقدس (Bible)”، از واژگان لاتین و یونانی می‌آید که به معنای یک “کتاب” است چرا که کتاب مقدس کتابی برای همه مردم و تمام زمان‌هاست.
کتاب مقدس از چند قسمت تشکیل شده؟
کتاب مقدس شامل یک کتاب است که از 2 قسمت تشکیل شده، عهد عتیق و عهد جدید.

کتاب مقدس مجموعا از ۶۶ کتاب تشکیل شده. عهد عتیق شامل ۳۹ کتاب و عهد جدید هم شامل ۲۷ کتاب می‌باشد.

برای راحتی در جستجوی مطالب، هر کتاب از کتاب مقدس به قسمت‌های مختلفی تقسیم شده که به آن باب می‌گویند و هر باب خود به قسمتهای کوچکتری تقسیم میشود که به آن آیه گفته می‌شود.

نویسندگان کتاب مقدس:

حدود 40 نویسنده بشری مختلف در نگارش کتاب مقدس همکاری کرده اند، که در طول یک دوره 1500 ساله نوشته شد. نویسندگان از پیش زمینه های مختلفی از قبیل پادشاهان، ماهیگیران، کاهنان، مقامات دولتی، کشاورزان، شبانان، و پزشکان بودند. از کل این گوناگونی، یک یکپارچگی باورنکردنی بیرون می آید که زمینه های مشترکی در سرتاسر آن بافته می شود.

کتب عهد عتیق

عهد عتیق یا عهد قدیم بخش اول کتاب مقدس است که به طور کلی بر تنخ، مجموعه کتب مقدس یهودیان، استوار است. عهد عتیق نامی است که مسیحیان در مقابل عهد جدید به این کتاب داده‌اند و عهد جدید، بخش دوم کتاب مقدس مسیحی است.

عهد عتیق در طول یک دوره زمانی هزار ساله، تقریبا بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۴۰۰ پیش از میلاد نگاشته شده است. پنج کتاب نخست عهد عتیق که گاهی کتابهای شریعت یا تورات موسی خوانده می‌شوند، عمدتا توسط موسی در حدود سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد نگاشته شدند.

کتب عهد جدید

نام این بخش به یک پیمان اشاره دارد که آغازگر دورهٔ جدیدی از ارتباط خداوند با انسان است. خداوند طبق این پیمان شریعتی را که از طریق موسی عطا کرده بود برداشت، و ایمان به مسیح را شرط بخشایش گناهان انسان و رستگاری او قرار داد.

از روز پنطیکاست، شاگردان در مورد زندگی و تعالیم مسیح شروع به سخن گفتن کردند. در طول بیست سال پس از مرگ مسیح، شاگردان یا رسولان عمدتا به صورت شفاهی به دیگران تعلیم می‌دادند. اما هنگامی که رسولان پا به سنین کهولت گذاردند، این ضرورت احساس شد که برای اینکه تعلیمات ایشان به گونه‌ای دقیق به نسلهای آینده منتقل شود، لازم است که آنها به صورت نوشته در آیند. بنابراین، برخی از رسولان و اشخاص نزدیک به آنان، شروع به نوشتن روایت زندگی مسیح کردند. مرقس انجیل خود را از زبان پطرس رسول نگاشت. متای رسول انجیل متی را نوشت. یوحنای رسول انجیل یوحنا را نگاشت و لوقا که از همراهان نزدیک پولس رسول بود، انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان را که تاریخ کلیسای اولیه است، به نگارش درآورد.

ترجمه‌های کتاب مقدس به زبان فارسی

چهار ترجمه از کتاب مقدس به زبان فارسی وجود دارد

  1. ترجمه قدیم
  2. ترجمه مژده برای عصر جدید (ترجمه شده توسط انجمن کتاب مقدس ایران)
  3. ترجمه هزاره نو (ترجمه شده توسط سازمان ایلام)
  4. ترجمه معاصر (ترجمه شده توسط سازمان بیبلیکا)

در این قسمت می‌توانید فایل PDF کتاب مقدس را دانلود کنید