02/11/2024

معنی کفاره و فرو نشاندن خشم و غضب چیست؟

وقتی درباره‌ی جنبه‌ی جایگزینی کفاره صحبت می‌کنیم، دو کلمه‌ی تخصصی بارها و بارها مورد استفاده قرار می‌گیرند: کفاره و فرونشاندگی خشم و غضب. این کلمات جرقه […]
02/06/2024

وقتی از «حرمت زندگی انسان» صحبت می‌کنیم، منظورمان چیست؟

در مفاهیم کتاب‌مقدس، رحمت حیات انسان ریشه و بنیان در خلقت دارد. انسان به‌عنوان یک حادثه کیهانی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه محصول یک آفرینش است […]
12/06/2023

عیسای مسیح: برّه‌ی خدا

مفهوم برّه‌ی خدا رشته تنیده‌ای است که در طول تاریخ رستگاری جریان دارد. می‌توان آن را از زمان پیدایش 22 دنبال کرد، زمانی که خداوند ابراهیم را فرا […]
12/02/2023

آیا عیسی دارای یک ذات بود، یا دو ذات؟

در سال 451، کلیسا، شورای بزرگ کالسدون، یکی از مهم‌ترین شوراهای کلیسایی تمام دوران را تشکیل داد. این شورا برای مبارزه با بدعت‌های متعددی فراخوانده شد […]
11/30/2023

خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید

عیسی گفت کسانی که در بطن خود پاک هستند، کسانی هستند که خدا را خواهند دید. در اول یوحنا، ما وعده یک دیدار بهجت‌انگیز را می‌بینیم: […]
11/27/2023

آیا درجات متفاوتی از گناه وجود دارد؟

از نظر تاریخی، هم کلیسای کاتولیک روم و هم کلیسای پروتستان، هر دو فهمیده‌اند که درجات مختلفی از گناه وجود دارد. کلیسای کاتولیک روم بین گناهان […]