06/07/2023
ضربان
همراه با: کامران یارایی  در این برنامه کشیش یوناتان، مسائل زیر را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. درباره موضوع ازدواج صحبت می‌کنند و دیدگاه […]
04/07/2023
با هم
با هم به همراه: کیا و نگین حدائقی هدف این برنامه بهتر کردن روابط زناشویی بین طرفین است. در این برنامه پاسخ سوال خود به موارد […]