07/04/2023

طرز فکر آگوستین در دفاعیات

آگوستین کیست؟ «آئورلیوس آگوستین» در سال 354 میلادی همزمان با پادشاهی «بهرام گور» در ایران در شهر «تاگاسه» در الجزایر امروزی بدنیا آمد.[1] در آن زمان […]
07/03/2023

تاریخ تفتیش عقاید

مقدمه: دستگاه تفتیش عقاید از روحانیون مسیحی قدرتمندی تشکیل شده بود که تشکیلاتی را اداره می­‌کردند که به «اداره مقدس» مشهور بود.[1] این دستگاه از فرانسه […]
07/03/2023

ممنوعیت ازدواج با بیگانگان

آیا ممنوعیت «ازدواج با بیگانگان» یک عقیده نژادپرستانه بود؟ مقدمه: زمانی که خواننده امروزی به بعضی از دستورات عهد عتیق بر می‌خورد، ناخودگاه به یاد قوانین […]