آرشیو برنامه‌های تلویزیون

02/02/2009

پرسش و پاسخ

همراه با: جنیفر شمون در این برنامه، پاسخ سوالات خود را درباره مسائل زیر دریافت خواهیم کرد. آیا تعمید آب در ایمان آنها تاثیری دارد یا […]
01/16/2023

نوایی صمیمی

نوایی صمیمی به همراه : کشیش الهام  مجموعه برنامه‌های نوایی صمیمی هر پنجشنبه، ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران از شبکه محبت و هم زمان در صفحه […]
01/19/2023

روشهای رویارویی با مسائل شخصیتی

روش‌های رویارویی با مسائل شخصیتی مجری: کشیش فریبرز خندانی    مجری این برنامه،  ” کشیش فریبرز خندانی ”  می‌باشد. ایشان معلم کتاب مقدس هستند تحصیلات ایشان […]
01/19/2023

رویارویی با تنش‌ها در روابط

رویارویی با تنش‌ها در روابط به همراه: دکتر ساسان توسلی در این برنامه موارد زیر توسط دکتر ساسان توسلی بررسی خواهد شد.
01/19/2023

دعا در مسیحیت

دعا در مسیحیت همراه با: کشیش ادوارد هوسپیان  دعای یکی از مهمترین اصول پیشرفته ایمان در زندگی مسیحی است. از ابتدای ایمان و توبه از گناهان، […]
01/19/2023

آن نیمه دیگرم

آن نیمه دیگرم همراه با: کشیش جلیل سپهر  در این برنامه می‌خواهیم با همدیگر در مورد آن نیمه دیگرم تفکر کنیم . یعنی در مورد نیمه […]
01/19/2023

تفسیر انجیل متی

تفسیر انجیل متی به همراه: کشیش فیروز فیروز پور  در این برنامه‌ها به بررسی انجیل متی می‌پردازیم. در این برنامه، پاسخ سوالات خود را درباره مسائل […]
01/19/2023

تفسیر کتاب مکاشفه

تفسیر کتاب مکاشفه همراه با: کشیش فیروز فیروز پور  در این سری از برنامه‌ها، کتاب مکاشفه را بررسی خواهیم کرد. مکاشفه چیست؟ مکاشفه به معنای آشکار […]