فیلم و سریال

06/07/2023

مردی به نام عیسی

این برنامه تئاتری با مضمون تولد عیسی مسیح است. در ابتدای این تئاتر عیسی مسیح به دنیا آمده و قسمتی از فصل اول انجیل متی که […]
06/07/2023

نور جهان

فیلم سینمایی  این فیلم، روایتی از زندگی عیس مسیح و پادشاهی خداوند عیسی دارد و از انجیل یوحنا روایت می‌شود. انجیل در این فیلم سینمایی، توسط […]