افی ارشادی

06/08/2023

نگاهی دیگر

همراه با: افی ارشادی در این برنامه با یکدیگر گپ دوستانه خواهیم داشت. همچنین بررسی مسائل روزمره اجتماعی و اخلاقی خواهیم پرداخت. در این برنامه مهمانان […]