جنیفر شمون

02/02/2009

پرسش و پاسخ

همراه با: جنیفر شمون در این برنامه، پاسخ سوالات خود را درباره مسائل زیر دریافت خواهیم کرد. آیا تعمید آب در ایمان آنها تاثیری دارد یا […]
06/08/2023

هدیه‌ای برای ایران

همراه با:  اورا، دکتر فریبرز انصاری، ادوین کشیش آبنوس، جنیفر شمون، ناجی و دکتر ساسان توسلی در این برنامه مهمانانی خواهیم داشت و از مهمانان برکت […]