دکتر ساسان توسلی

01/19/2023

رویارویی با تنش‌ها در روابط

رویارویی با تنش‌ها در روابط به همراه: دکتر ساسان توسلی در این برنامه موارد زیر توسط دکتر ساسان توسلی بررسی خواهد شد.
01/26/2023

شخصیت امن

شخصیت امن به همراه: دکتر ساسان توسلی همه ی ما ممکن است روابطی را تجربه کرده باشیم که به افرادی اعتماد کردیم و آنها رازما را به […]
03/18/2023

کلیسای مجازی محبت

به همراه : شبان امیر جوادزاده – کشیش دکتر ساسان توسلی این برنامه، هر پنجشنبه ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران، از شبکه محبت و هم زمان […]
04/07/2023

نامه‌های عاشقانه

به همراه: کشیش دکتر ساسان توسلی  در این برنامه می‌خواهیم به ۶۶ کتاب به کتاب مقدس، نگاهی بیاندازیم. هر یک از کتاب به کتاب مقدس نامه […]
06/05/2023

ازدواج مسیحی

ازدواج مسیحی به همراه: دکتر ساسان توسلی  در این برنامه راجع به ازدواج مسیحی بحث و بررسی خواهیم کرد. در این برنامه از کتابی به نام […]
06/05/2023

پنطیکاست

پنطیکاست همراه با:  ادوین کشیش آبنوس – کشیش سارا خاچیکیان – دکتر ساسان توسلی آیا پنطیکاست تنها به تجربه رسول عیسی مسیح که در بالا خانه […]
06/06/2023

حریم‌ها – حیطه‌های خود را بشناسید!

همراه با: دکتر ساسان توسلی  در این برنامه از کتاب استفاده خواهیم کرد با نام مرزها، نویسندگان این کتاب هنری کلاود و جان تاون سند هستند. […]