دکتر چارلز استندلی

06/07/2023

در تماس

همراه با: دکتر چارلز استندلی در این برنامه اصول کتاب مقدس را برای زندگی روزمره مان آموزش خواهیم دید. همچنین موضوعات زیر را مورد بحث و […]