دیوید جرمیا

06/07/2023

دیوید جرمایا – ویژه برنامه کرونا

همراه با: دیوید جرمیا  روز چهارشنبه ۱۱ مارس، سازمان بهداشت جهانی، کوید ۱۹ را به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی اعلام کرد و شاهد لغو […]