سارا فرد

06/07/2023

سارو و سارا – بررسی کلام خدا و سرودهای پرستشی

همراه با: کشیش سارو خاچیکی – سارا فرد در این سری از برنامه‌ها راجع مسائل گوناگون صحبت خواهیم کرد. از جمله اینکه به شناخت راز عالم […]