شهین چپمن

06/05/2023

چکامه‌ای از کلام

همراه با: کشیش نازنین باغستانی – شهین چپمن در قسمت‌های مختلف این برنامه ما آیات مختلفی از کلام خدا را برای شما عزیزان قرائت خواهیم کرد. […]
06/07/2023

راز و نیاز

همراه با: شهین چپمن تمام مردم دنیا در یک چیز با هم مشترکند. همه دعا می‌کنند. خداوند ما را خلق کرده تا با او حرف بزنیم […]
06/07/2023

مریم مجدلیه

همراه با: کشیش نازنین باغستانی و شهین چپمن این برنامه شماره ۱۳ قسمت می‌باشد. این برنامه برای بانوان تهیه شده است. و راجع به زنان کتاب […]