لطیف پیمان

06/05/2023

آواز مسیح

آواز مسیح همراه با: کشیش حسین آندریاس – لطیف پیمان  این برنامه برای فارسی زبانان عزیز افغان تهیه شده است. در طی این برنامه تعالیمی بسیار […]