مایکل یوسف

06/08/2023

هدایت در راه زندگی

همراه با: مایکل یوسف  در این برنامه سه نشانه شاگردی عیسی مسیح را بررسی می‌کنیم که عبارتند از وفاداری مانند عیسی، محبت کردن مانند عیسی، زندگی […]