06/08/2023

هدیه‌ای برای ایران

همراه با:  اورا، دکتر فریبرز انصاری، ادوین کشیش آبنوس، جنیفر شمون، ناجی و دکتر ساسان توسلی در این برنامه مهمانانی خواهیم داشت و از مهمانان برکت […]
06/08/2023

هنر هفتم – بررسی فیلم‌های کوتاه

همراه با: ناجی در برنامه تعدادی فیلم‌کوتاه خواهیم دید و این فیلم‌ها را از نگاه ایمان بررسی خواهیم کرد. هنر هفتم، فیلم و سینما است. تولید […]