کامران یارایی

06/06/2023

خدایا کجایی؟

همراه با: کامران یارایی در این برنامه داستان زندگی کامران یارایی را می‌شنویم. او راجع به اتفاقات مختلف در زندگی و عملکرد خدا در زندگی ما […]
06/07/2023

ضربان

همراه با: کامران یارایی  در این برنامه کشیش یوناتان، مسائل زیر را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. درباره موضوع ازدواج صحبت می‌کنند و دیدگاه […]
06/07/2023

گفتگو با کامران

مترجم : کامران یارایی در این برنامه کامران یارایی به همراه گری وب در طی این سه برنامه، درباره محبت شفا دهنده خدا صحبت خواهند کرد. […]