کشیش الناتان باغستانی

04/07/2023

بنیاد ایمان مسیحی

به همراه: کشیش الناتان باغستانی  در این سری برنامه‌ها بنیاد ایمان مسیحی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد و […]