کشیش سارا خاچیکیان

06/05/2023

پنطیکاست

پنطیکاست همراه با:  ادوین کشیش آبنوس – کشیش سارا خاچیکیان – دکتر ساسان توسلی آیا پنطیکاست تنها به تجربه رسول عیسی مسیح که در بالا خانه […]
06/05/2023

تمام کتاب

تمام کتاب این برنامه، شامل دیدگاه  ” دکتر یوسف ریاض و متخصصین کلام خدا” درباره کتاب مقدس  می‌باشد. ما در این سری برنامه‌ها، یک مطالعه جامع […]