کشیش سارو خاچیکی

06/07/2023

سه – شانزده

همراه با: آرمینه و کشیش سارو خاچیکی  چه می‌شد اگر محبت بر نفرت غالب می‌شد؟ چه می‌شد اگر امید، جایگزین یاس می‌شد؟ چه می‌شد اگر ۲۶ […]
06/07/2023

سارو و سارا – بررسی کلام خدا و سرودهای پرستشی

همراه با: کشیش سارو خاچیکی – سارا فرد در این سری از برنامه‌ها راجع مسائل گوناگون صحبت خواهیم کرد. از جمله اینکه به شناخت راز عالم […]