کشیش فیروز فیروز پور

01/19/2023

تفسیر انجیل متی

تفسیر انجیل متی به همراه: کشیش فیروز فیروز پور  در این برنامه‌ها به بررسی انجیل متی می‌پردازیم. در این برنامه، پاسخ سوالات خود را درباره مسائل […]
01/19/2023

تفسیر کتاب مکاشفه

تفسیر کتاب مکاشفه همراه با: کشیش فیروز فیروز پور  در این سری از برنامه‌ها، کتاب مکاشفه را بررسی خواهیم کرد. مکاشفه چیست؟ مکاشفه به معنای آشکار […]
06/05/2023

بر سر سفره دل

بر سر سفره دل به همراه: کشیش فیروز فیروز پور  محتویات برنامه ای که برای شما تدارک دیده شده است با نام برنامه سازگاری دارد. این […]
06/05/2023

جلسات کلیسایی

جلسات کلیسایی – کشیش فیروز فیروز پور همراه با: کشیش فیروز فیروز پور در این برنامه، در آغاز با دعای کشیش فیروز و بعد از آن، […]
06/05/2023

جویس مایر

اگر در زمینه‌های زیر سوال دارید، می‌توانید با دیدن‌های سری برنامه‌های جویس مایر، به جواب سوال‌های خود دسترسی پیدا کنید. این به چه معناست که شما […]
06/07/2023

کلیسا در پرتو جفا

همراه با: کشیش فیروز   این برنامه شامل ۱۳ قسمت می‌باشد. در این برنامه درباره جفا مطالب و داستان‌هایی را از کشیش فیروز خواهیم شنید. ابتدا می‌خواهیم […]