کشیش فیروز فیروز پور

01/19/2023

تفسیر انجیل متی

تفسیر انجیل متی به همراه: کشیش فیروز فیروز پور  در این برنامه‌ها به بررسی انجیل متی می‌پردازیم. در این برنامه، پاسخ سوالات خود را درباره مسائل […]
01/19/2023

تفسیر کتاب مکاشفه

تفسیر کتاب مکاشفه همراه با: کشیش فیروز فیروز پور  در این سری از برنامه‌ها، کتاب مکاشفه را بررسی خواهیم کرد. مکاشفه چیست؟ مکاشفه به معنای آشکار […]