کشیش منصور خواجه پور

06/07/2023

کانون الاهیات مژده – کتاب سموئیل

همراه با: کشیش منصور خواجه پور  این لیست پخش شامل ۲۴ ویدیو می‌باشد این برنامه برای عزیزانی که از شبکه محبت بیننده برنامه می‌باشند و یا […]
06/07/2023

کانون الهیات مژده – بررسی کتاب دانیال

همراه با: کشیش منصور خواجه پور در این برنامه و بررسی کتاب دانیال خواهیم پرداخت و دیدن این برنامه‌ها به بینندگان محترم تلویزیون محبت و یا […]