کشیش مهیار ابراهیمیان

01/27/2023

در دهکده جهانی چه خبر؟

در دهکده جهانی چه خبر؟ به همراه: کشیش مهیار ابراهیمیان و سالومه ابراهیمیان این برنامه، هر هفته چهارشنبه، ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران، از فیسبوک و یوتیوب […]