ادوین کشیش آبنوس

01/26/2023

نسیمی نو

نسیمی نو به همراه: ادوین کشیش آبنوس و اشکان املشی موضوع صحبت ما در این سری برنامه‌های تازه تثلیث است. در این برنامه می‌خواهیم به بسیاری از […]
01/26/2023

تخته سیاه

 تخته سیاه به همراه: ادوین کشیش آبنوس هدف ما این است که در برنامه تخته سیاه الهیات مسیحی بپردازیم و اصول اساسی ایمان مسیحی را شرح خواهیم […]
06/05/2023

پژواک – پرسش‌های شما

پژواک – پرسش‌های شما همراه با: ادوین کشیش آبنوس  در این برنامه، سرفصلهای زیر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تمرکز بر زندگی خود و اولویت […]
06/05/2023

پنطیکاست

پنطیکاست همراه با:  ادوین کشیش آبنوس – کشیش سارا خاچیکیان – دکتر ساسان توسلی آیا پنطیکاست تنها به تجربه رسول عیسی مسیح که در بالا خانه […]
06/07/2023

در پی قدم‌های مسیح

همراه با: ادوین کشیش آبنوس در این برنامه به کشوراسرائیل سفر می‌کنیم ، به مکانهای تاریخی که کتابمقدس در خصوص آن صحبت می‌کند ، بر روی […]
06/07/2023

کانون الهیات مژده – بررسی کتاب خروج

همراه با: کشیش دکتر کامبیز سقایی – ادوین کشیش آبنوس تفسیر مسیح محور کتابی است که برچسب آن این دوره را بررسی می‌کنیم. در این ۲۴ […]
06/07/2023

مسیحیت در آینه زمان

همراه با : کشیش دکتر ساسان توسلی و ادوین کشیش آبنوس آیا تا به حال به این فکر کرده که مسیحیت چه نقشی در تاریخ و […]
06/07/2023

مقایسه الهیات مسیحی و اسلامی (فصل اول)

همراه با : کشیش دکتر ساسان توسلی و ادوین کشیش آبنوس  موضوع این سری از دروس درباره اسلام و مسیحیت است. به همین دلیل نامه سری […]
06/07/2023

مقایسه الهیات مسیحی و اسلامی (فصل دوم)

همراه با : کشیش دکتر ساسان توسلی و ادوین کشیش آبنوس  موضوع این سری از دروس درباره اسلام و مسیحیت است. به همین دلیل نامه سری […]