ادوین کشیش آبنوس

06/07/2023

مقایسه الهیات مسیحی و اسلامی (فصل اول)

همراه با : کشیش دکتر ساسان توسلی و ادوین کشیش آبنوس  موضوع این سری از دروس درباره اسلام و مسیحیت است. به همین دلیل نامه سری […]
06/07/2023

مقایسه الهیات مسیحی و اسلامی (فصل دوم)

همراه با : کشیش دکتر ساسان توسلی و ادوین کشیش آبنوس  موضوع این سری از دروس درباره اسلام و مسیحیت است. به همین دلیل نامه سری […]
06/08/2023

هدیه‌ای برای ایران

همراه با:  اورا، دکتر فریبرز انصاری، ادوین کشیش آبنوس، جنیفر شمون، ناجی و دکتر ساسان توسلی در این برنامه مهمانانی خواهیم داشت و از مهمانان برکت […]