کشیش جلیل سپهر

01/19/2023

آن نیمه دیگرم

آن نیمه دیگرم همراه با: کشیش جلیل سپهر  در این برنامه می‌خواهیم با همدیگر در مورد آن نیمه دیگرم تفکر کنیم . یعنی در مورد نیمه […]
06/07/2023

فارسی پریز – پرستش چیست؟

همراه با: کشیش جلیل سپهر مضمون این برنامه، شناخت جایگاه پرستش است. در ابتدای هر قسمت از این برنامه، سرود پرستشی خواهیم شنید. سپس ” کشیش […]
06/07/2023

کتاب مقدس همراه با کشیش سپهر

همراه با: کشیش جلیل سپهر کلام خدا در اول پطرس ۵ : ۷ می‌گوید : و تمام اندیشه خود را به وی وا گذارید زیرا که […]