07/04/2023

خادم سازی و ضرورت آن در کلیسا

مقدمه: بحث خادم سازی در کلیسا بسیار مهم است. اگر خادم مسیحی در کلیسا فعال نباشد کلیسا نمیتواند در مسیر خود به پیش رفته و به […]
07/04/2023

لزوم داشتن اعتقادنامه کلیسایی

مقدمه: زمانی که شخصی میخواهد عضو یک باشگاه شود، حتما قبل از عضویت درباره آن اطلاعاتی کسب می‌نماید. اطلاعاتی شامل مبلغ شهریه ماهانه، ساعات کار باشگاه، […]